Company Profile

Corporate Organs

Board of General Meeting

Chairlady

Pansy Ho

Vice-Chairman

Municipal Affairs Bureau

Secretary

Liu’s Comércio e Indústria, Lda. (Represented by Liu Chak Wan)

  

Board of Directors

Chairman

Fu Jianguo

Vice-Chairman

João Marques da Cruz

Members

Bernie Leong Wa Kun

Shi Yulin

Johnson Or

Anabela Marques da Cruz

Xu Ji

Zhang Jian

Hu Xiaogu

Lam Heong Sang

Company's Secretary

Shi Yulin

  

Executive Committee

Chairman

Bernie Leong Wa Kun

Members

Shi Yulin

Principal Advisor

Benjamin Yue Zongbin

  

Supervisory Board

Chairman

Special Administrative Region of Macau (Represented by Paul Tse)

Members

Nam Kwong Development (H.K.) Limited (Represented by Zhuang Jing)

Energy Asia Consultancy, Limited (Represented by José da Guia Rodrigues dos Santos)

Alternate Member

Cheong Sio Tong

  

Committee mentioned in Article 34 of Memorandum and Articles of Association
Nam Kwong Development (H.K.) Limited 
Energy Asia Consultancy, Limited
Polytech Industrial Limited